ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1./61837
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie: Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou (articole de papetărie)

Cod CPV: 30190000-7

Blocul National Sindical initiaza o procedură de achizitie pentru articole de papetărie, în cadrul proiectului  « Caravana Carierei».

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

Valoarea estimată a contractului: 1.775 lei.

Criteriul pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Ofertele se depun la sediul achizitorului sau la adresa de e-mail alina.milea@bns.ro.

Data limita de depunere a ofertelor este 24.10.2013, ora 16:00.

Data și locul evaluării ofertelor: 24.10.2013, orele 16:30, la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti.
Detaliile solicitate pentru oferte, criteriile de selecţie a ofertelor, caietul de sarcini precum şi alte detalii sunt disponibile la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti și  pe site-ul caravanacarierei.bns.ro, atasate aici.

Date de contact ale achizitorului:

Telefon 021.3162798, email: alina.milea@bns.ro. Persoana de contact: Alina Milea.