ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1/S/ 61837

Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie: DULAPURI DE ARHIVARE Cod CPV: 39132100-7          

Blocul National Sindical initiaza o procedură de achizitie directa pentru dulapuri de arhivare,  în cadrul proiectului  « Caravana Carierei».

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

Valoarea estimata a contractului: 4.000 lei fără TVA

Criteriul pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Ofertele se depun la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti

Data limita de depunere a ofertelor este 28.10.2013, ora 10:00.

Data evaluării ofertelor: 28.10.2013, ora 11:00.
Detaliile solicitate pentru oferte, criteriile de selecţie a ofertelor, caietul de sarcini precum şi alte detalii sunt disponibile la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti și  anexate aici.

Date de contact ale achizitorului:

Telefon 021.3162798, email: alina.milea@bns.ro. Persoana de contact: Alina Milea.