University of Cyprus Sports Center – parteneriat sport

Centrul Sportiv al Universitatii din Cipru cauta parteneri pentru o propunere de proiect în vederea depunerii unei aplicatii pentru cofinantare prin programul european ERASMUS+, cererea EAC/S11/13 Sport “Not-for-Profit European sport events” (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/not-for-profit-euro…), cu data limita de depunere 15 mai 2014.

Titlul proiectului: “Student´s Sports Festival” 

Scop: organizarea la nivel european a unui festival sportiv al studentilor, prilej cu care acestia vor avea posibilitatea sa participe ladiferite activitati sportive recreative și competitive, precum si la evenimente culturale si academice. Acest tip de festival va fi o mare platforma la care vor fi dezvoltate sinergii puternice între universitati din tari si medii sociale diferite, prin promovarea prieteniei între participanti si colaborarea între partile interesate.

Obiective:

• consolidarea relatiilor, prieteniei si colaborarii între statele membre ale UE din Nord si din Sud;
• încurajarea participarii si a incluziunii sociale a studentilor proveniti din medii culturale, religioase,economice si sociale diferite;
• încurajarea activitatii fizice prin participarea la sport si actiuni de voluntariat;
• încurajarea egalitatii de sanse între femei si barbati prin participarea la eveniment;
• promovarea si sprijinirea actiunilor politicilor adecvate în sprijinul activitatilor fizice menite sa îmbunatateasca sanatatea;
• schimb de idei si de bune practici pentru programele de sport.

Parteneri cautati: pentru ca festivalul sa fie eligibil, este necesar sa participe cel putin 12 echipe universitare din cel putin 12 state membre.

Data limita pentru manifestarea interesului: 25 martie 2014.

Contact pentru detalii si manifestarea interesului:

Evandros VOTSIS, Sport Officer, University of Cyprus, tel: 00357 22 894187, GSM: 00357 99 793266, fax: 00357 22 894190, votsis.evandros@ucy.ac.cy sau evandrosvotsis@gmail.com.

Sursa: www.uncjr.ro