BNR- Sucursala Regională Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate

BNR- Sucursala Regională Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, la Compartimentul raportări statistice, sondaje de conjunctură şi comunicare.

Termen limită pentru înscriere: 13 martie 2014

Atribuţiile principale ale postului 

- colectează date statistice privind tranzacţiile rezidenţi-nerezidenţi de natura serviciilor de la societăţi comerciale nefinanciare;
- colectează date statistice privind investiţiile străine directe de la întreprinderile investiţie străină directă;
- colectează date statistice necesare elaborării conturilor financiare, precum şi întregirii unor indicatori statistici în profil teritorial;
- colectează date statistice necesare întocmirii de studii privind stabilitatea financiară şi tendinţele economice în profil teritorial, precum şi pentru realizarea de sondaje de opinie privind activitatea Băncii Naţionale a României;
- efectuează decadal culegerea de date statistice privind preţurile principalelor produse agro-alimentare, care deţin o pondere importantă în coşul de consum, din pieţele şi magazinele din oraşul de reşedinţă al sucursalei regionale;
- asigură asistenţa metodologică privind completarea corectă a datelor în chestionarele electronice;
- vizualizează chestionarele electronice, verifică completitudinea şi corectitudinea completării acestora cu datele solicitate, gestionează non-răspunsurile şi efectuează verificări utilizând datele din evidenţele financiar-contabile.

Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul ştiinţelor economice;
experienţă profesională de minimum 2 ani în domeniul de specialitate, dovedită prin documente;
cunoştinţe în domeniul utilizării computer-ului (pachetul Microsoft Office şi Internet Explorer);
cunoaşterea limbii engleze.
Competenţe comportamentale

capacitate de evaluare şi analiză în vederea optimizării activităţii;
comunicare eficientă şi ascultare activă;
capacitatea de colaborare şi participare proactivă;
capacitatea de a rezolva analitic şi structurat problemele apărute.
Alte condiţii de înscriere la concurs

- postul pentru care optează să nu fie într-o structură organizatorică în care soţul/soţia, părinţii, copiii, fraţii/surorile candidatului să fie salariaţi sau să nu fie într-o relaţie ierarhică şi/sau funcţională cu postul ocupat de soţul/soţia, părinţii, copiii, fraţii/surorile candidatului. Relaţia dintre posturi este analizată de către Direcţia Resurse Umane care aprobă participarea candidatului la concurs;
- să nu fi participat în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a concursului la mai mult de trei concursuri în Banca Naţională a României, centrală plus sucursale regionale şi agenţii, pe un post care presupune aceeaşi activitate.

Documentele necesare înscrierii se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 13 martie 2014 (inclusiv), ora 12:00.

Precizăm că niciun candidat nu poate fi înscris în acelaşi timp la 2 sau mai multe concursuri organizate de BNR.

Mai multe detalii pe www.bnr.ro