ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1/S/ 61837

Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie: DULAPURI DE ARHIVARE Cod CPV: 39132100-7          

Blocul National Sindical initiaza o procedură de achizitie directa pentru dulapuri de arhivare,  în cadrul proiectului  « Caravana Carierei».

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

Valoarea estimata a contractului: 4.000 lei fără TVA

Criteriul pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Ofertele se depun la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti

Data limita de depunere a ofertelor este 28.10.2013, ora 10:00.

Data evaluării ofertelor: 28.10.2013, ora 11:00.
Detaliile solicitate pentru oferte, criteriile de selecţie a ofertelor, caietul de sarcini precum şi alte detalii sunt disponibile la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti și  anexate aici.

Date de contact ale achizitorului:

Telefon 021.3162798, email: alina.milea@bns.ro. Persoana de contact: Alina Milea.

ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1./61837
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie: Piese și accesorii pentru fotocopiatoare Cod CPV: 30125000-1

Blocul National Sindical initiaza o procedură de achizitie directă pentru piese și accesorii pentru fotocopiatoare, în cadrul proiectului  « Caravana Carierei».

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

Valoarea estimata a achizitiei: 5.150 lei fără TVA.

Criteriul pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Ofertele se depun la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti .

Data limita de depunere a ofertelor este 24.10.2013, ora 16:00.

Data evaluării ofertelor: 25.10.2013, ora :10:00.
Detaliile solicitate pentru oferte, criteriile de selecţie a ofertelor, caietul de sarcini precum şi alte detalii sunt disponibile la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti și anexate aici.

Date de contact ale achizitorului:

Telefon 021.3162798, email: alina.milea@bns.ro. Persoana de contact: Alina Milea.

ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1./61837
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie: Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou (articole de papetărie)

Cod CPV: 30190000-7

Blocul National Sindical initiaza o procedură de achizitie pentru articole de papetărie, în cadrul proiectului  « Caravana Carierei».

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

Valoarea estimată a contractului: 1.775 lei.

Criteriul pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Ofertele se depun la sediul achizitorului sau la adresa de e-mail alina.milea@bns.ro.

Data limita de depunere a ofertelor este 24.10.2013, ora 16:00.

Data și locul evaluării ofertelor: 24.10.2013, orele 16:30, la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti.
Detaliile solicitate pentru oferte, criteriile de selecţie a ofertelor, caietul de sarcini precum şi alte detalii sunt disponibile la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti și  pe site-ul caravanacarierei.bns.ro, atasate aici.

Date de contact ale achizitorului:

Telefon 021.3162798, email: alina.milea@bns.ro. Persoana de contact: Alina Milea.

ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1./61837
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie: servicii hoteliere în orașele Oradea, Timișoara, Sibiu.

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

1.Obiectul si locul de prestare a serviciilor: servicii hoteliere în orașele Oradea, Timișoara și Sibiu. 2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedura privind atribuirea de catre beneficiarii privati a contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari, finantate din fonduri structurale.

3.Tip si durata contract: Contract de prestare de servicii hoteliere – durata: 30 zile.

4.Limba de redactare a ofertei: română

5.Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: preţul cel mai scăzut.

6.Adresa la care se transmit ofertele: BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, STR. TURTURELELOR, NR. 11A, ETAJ 3, SECTOR 3, BUCURESTI

7.Valoarea totala estimata: 1.800 lei fara TVA.

8.Data limită pentru depunerea ofertei: 17.10.2013, ora 16:00.

9.Data si ora deschiderii ofertelor: 18.10.2013, ora 10:00.

10.Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire:  BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, STR. TURTURELELOR, NR. 11A, ETAJ 3, SECTOR 3, BUCURESTI  (PHOENICIA BUSINESS CENTER), alina.milea@bns.ro, dar este disponibila si pe site-ul caravanacarierei.bns.ro atasat aici.

Pentru informatii suplimentare va invitam sa ne contactati telefonic la numarul: 021.316.27.98, prin e-mail la adresa: alina.milea@bns.ro sau la numarul de fax 021.316.27.99.

ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1./61837
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie:

SERVICII DE CATERING in orașul ORADEA

SERVICII DE CATERING în județul TIMIȘOARA

SERVICII DE CATERING în județul SIBIU

SERVICII DE CATERING în județul PITEȘTI

cod CPV 55500000-5

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

1.Obiectul si locul de prestare a serviciilor: servicii de catering în orașele Oradea, Timișoara, Sibiu, Pitești.

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedura privind atribuirea de catre beneficiarii privati a contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari, finantate din fonduri structurale.

3.Tip si durata contract: Contract de prestare de servicii hoteliere – durata: 30 zile.

4.Limba de redactare a ofertei: română

5.Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: preţul cel mai scăzut.

6.Adresa la care se transmit ofertele: Blocul Național Sindical, Mun. București, Str. Turturelelor, nr. 11A, etaj 3, sector 3.

7.Valoarea totala estimata: 11.200 lei fara TVA.

8.Data limită pentru depunerea ofertei: 17.10.2013, ora 16.00

9.Data si ora deschiderii ofertelor: 18.10.2013, ora 12.00.

10.Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire:  BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, STR. TURTURELELOR, NR. 11A, ETAJ 3, SECTOR 3, BUCURESTI  (PHOENICIA BUSINESS CENTER), alina.milea@bns.ro, dar este disponibila si pe site-ul caravanacarierei.bns.ro atasat aici.

Pentru informatii suplimentare va invitam sa ne contactati telefonic la numarul: 021.316.27.98, prin e-mail la adresa alina.milea@bns.ro sau la numarul de fax 021.316.27.99.