ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1./61837
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie: SERVICII DE CATERING în orașul BUCUREȘTI

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

1.Obiectul si locul de prestare a serviciilor: servicii de catering în orașul BUCUREȘTI.

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedura privind atribuirea de catre beneficiarii privati a contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari, finantate din fonduri structurale.

3.Tip si durata contract: Contract de prestare de servicii hoteliere – durata: 30 zile.

4.Limba de redactare a ofertei: română

5.Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: preţul cel mai scăzut.

6.Adresa la care se transmit ofertele: Blocul Național Sindical, Mun. București, Str. Turturelelor, nr. 11A, etaj 3, sector 3.

7.Valoarea totala estimata: 10.000 lei fara TVA.

8.Data limită pentru depunerea ofertei: 09.10.2013, ora 16.00.

9.Data si ora deschiderii ofertelor: 09.10.2013, ora 17.30.

10.Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire:  BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, STR. TURTURELELOR, NR. 11A, ETAJ 3, SECTOR 3, BUCURESTI  (PHOENICIA BUSINESS CENTER), alina.milea@bns.ro, dar este disponibila si pe site-ul caravanacarierei.bns.ro atasat aici.

Pentru informatii suplimentare va invitam sa ne contactati telefonic la numarul: 021.316.27.98, prin e-mail la adresa alina.milea@bns.ro sau la numarul de fax 021.316.27.99.

ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1./61837
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie: servicii hoteliere în orașul București

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

1.Obiectul si locul de prestare a serviciilor: servicii hoteliere in orașul București

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedura privind atribuirea de catre beneficiarii privati a contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari, finantate din fonduri structurale.

3.Tip si durata contract: Contract de prestare de servicii hoteliere – durata: 30 zile.

4.Limba de redactare a ofertei: română

5.Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: preţul cel mai scăzut.

6.Adresa la care se transmit ofertele: BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, STR. TURTURELELOR, NR. 11A, ETAJ 3, SECTOR 3, BUCURESTI

7.Valoarea totala estimata: 1.000 lei fara TVA.

8.Data limită pentru depunerea ofertei:  09.10.2013, ora 16:00

9.Data si ora deschiderii ofertelor: 09.10.2013, ora 16:30.

10.Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire:  BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, STR. TURTURELELOR, NR. 11A, ETAJ 3, SECTOR 3, BUCURESTI  (PHOENICIA BUSINESS CENTER), alina.milea@bns.ro, dar este disponibila si pe site-ul caravanacarierei.bns.ro atasat aici.

Pentru informatii suplimentare va invitam sa ne contactati telefonic la numarul: 021.316.27.98, prin e-mail la adresa: alina.milea@bns.ro sau la numarul de fax 021.316.27.99.

ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1./61837
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie: Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou (articole de papetărie)

Cod CPV: 30190000-7

Blocul National Sindical initiaza o procedură de achizitie pentru articole de papetărie, în cadrul proiectului  « Caravana Carierei».

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

Valoarea estimată a contractului: 2.812 lei.

Criteriul pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Ofertele se depun la sediul achizitorului sau la adresa de e-mail alina.milea@bns.ro.

Data limita de depunere a ofertelor este 25.09.2013, ora 16:00.

Data și locul evaluării ofertelor: 25.09.2013, orele 16:30, la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti.
Detaliile solicitate pentru oferte, criteriile de selecţie a ofertelor, caietul de sarcini precum şi alte detalii sunt disponibile la sediul achizitorului din Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, Bucuresti și  pe site-ul caravanacarierei.bns.ro, atasate aici.

Date de contact ale achizitorului:

Telefon 021.3162798, email: alina.milea@bns.ro. Persoana de contact: Alina Milea.

ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1./61837
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie: servicii hoteliere în orașele Iași, Brăila, Târgu Jiu.

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

1.Obiectul si locul de prestare a serviciilor: servicii hoteliere în orașele Iași, Brăila, Târgu Jiu. 2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedura privind atribuirea de catre beneficiarii privati a contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari, finantate din fonduri structurale.

3.Tip si durata contract: Contract de prestare de servicii hoteliere – durata: 30 zile.

4.Limba de redactare a ofertei: română

5.Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: preţul cel mai scăzut.

6.Adresa la care se transmit ofertele: BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, STR. TURTURELELOR, NR. 11A, ETAJ 3, SECTOR 3, BUCURESTI

7.Valoarea totala estimata: 1.600 lei fara TVA.

8.Data limită pentru depunerea ofertei: 25.09.2013, ora 16:00.

9.Data si ora deschiderii ofertelor: 26.09.2013, ora 10:00.

10.Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire:  BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, STR. TURTURELELOR, NR. 11A, ETAJ 3, SECTOR 3, BUCURESTI  (PHOENICIA BUSINESS CENTER), alina.milea@bns.ro, dar este disponibila si pe site-ul caravanacarierei.bns.ro atasat aici.

Pentru informatii suplimentare va invitam sa ne contactati telefonic la numarul: 021.316.27.98, prin e-mail la adresa: alina.milea@bns.ro sau la numarul de fax 021.316.27.99.

ANUNT

BENEFICIAR: BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL
Titlul proiectului POSDRU: « Caravana Carierei» POSDRU/90/2.1./61837
Sursa de finantare: programul POSDRU 2007 – 2013
Denumire achiziţie:

SERVICII DE CATERING in orașul IAȘI

SERVICII DE CATERING în județul BRĂILA

SERVICII DE CATERING în județul TÂRGU JIU

Cod CPV 55500000-5

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: Proiectul este finanțat din Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, program care face parte din Fondul Social European.

1.Obiectul si locul de prestare a serviciilor: servicii de catering în orașele Iași, Brăila și Târgu Jiu.

2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: procedura privind atribuirea de catre beneficiarii privati a contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari, finantate din fonduri structurale.

3.Tip si durata contract: Contract de prestare de servicii hoteliere – durata: 30 zile.

4.Limba de redactare a ofertei: română

5.Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei caștigătoare: preţul cel mai scăzut.

6.Adresa la care se transmit ofertele: Blocul Național Sindical, Mun. București, Str. Turturelelor, nr. 11A, etaj 3, sector 3.

7.Valoarea totala estimata: 8.400 lei fara TVA.

8.Data limită pentru depunerea ofertei: 25.09.2013, ora 16.00

9.Data si ora deschiderii ofertelor: 26.09.2013, ora 12.00.

10.Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire:  BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL, STR. TURTURELELOR, NR. 11A, ETAJ 3, SECTOR 3, BUCURESTI  (PHOENICIA BUSINESS CENTER), alina.milea@bns.ro, dar este disponibila si pe site-ul caravanacarierei.bns.ro atasat aici.

Pentru informatii suplimentare va invitam sa ne contactati telefonic la numarul: 021.316.27.98, prin e-mail la adresa alina.milea@bns.ro sau la numarul de fax 021.316.27.99.