Regulament de Selectie

Regulamentul de Selectie a Scolilor

 

Anunț 30.11.2011

SELECȚIA ȘCOLILOR în cadrul proiectului “CARAVANA CARIEREI”

ORGANIZATORUL SELECTIEI si  Promotorul proiectului “CARAVANA CARIEREI” este Blocul Național Sindical (BNS), proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, reprezentată legal de DUMITRU COSTIN, în calitate de Președinte.

Școlile selectate pentru participarea la CARAVANA CARIEREI și procesul verbal al ședinței de selecției anexate aici.

Manager proiect

Dumitru Costin

 

Anunţ privind selecţia şcolilor în cadrul proiectului “CARAVANA CARIEREI”

ORGANIZATORUL SELECŢIEI și Promotorul proiectului “CARAVANA CARIEREI” este Blocul Naţional Sindical (BNS), proiectul fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, reprezentată legal de DUMITRU COSTIN, în calitate de Preşedinte.

Selecția şcolilor care vor participa în cadrul caravanei la care se face referire în prezentul regulament se desfășoară în perioada 24 august – 30 noiembrie 2011. Perioada de desfășurare a selecției poate fi prelungită prin decizie a managerului de proiect ce va fi publicată pe site-ul organizatorului.

Date de contact organizator: adresă mail – ioanas@bns.ro, telefon/fax: 021.316.28.01, adresă Str.Turturelelor, nr.11A, et.3, sector 3, București

Regulamentul la prezenta selecție este anexat aici.

Actul adiţional nr.1 este anexat aici.

Actul adiţional nr.2 este anexat aici.

Actul aditional nr.3 este anexat aici.

Manager proiect
DUMITRU COSTIN